Psychoterapia Gestalt - czym jest?


Nurt Gestalt to uznany i wiodący nurt w psychoterapii humanistycznej. Gestalt ma w sobie całościowe spojrzenie na osobę, ponieważ bierze pod uwagę emocje, myśli, uczucia oraz doznania z ciała. Dzięki temu pozwala dostrzec, że człowiek jest wyjątkową, wielowymiarową egzystencją.

 

Dekalog Gestalt

Żyj teraz – zwracaj uwagą bardziej na teraźniejszość, niż przeszłość i przyszłość.
Żyj tutaj – zajmij się tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma.
Przestań sobie wyobrażać – doświadczaj tego, co rzeczywiste.
Przestań niepotrzebnie myśleć – zamiast tego patrz i smakuj.
Wyrażaj siebie – nie manipuluj, nie tłumacz, nie uzasadniaj, nie osądzaj.
Poddaj się przeżywaniu nieprzyjemności i bólu, tak jak poddajesz sie przeżywaniu przyjemności. Nie ograniczaj swojej świadomości.
Nie akceptuj żadnego „powinieneś” z wyjątkiem tego, co naprawdę Twoje.
Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli.
Poddaj się temu jaki jesteś. Nie udawaj kogoś innego.
Bądź sobą i pozwól być sobą innym

psychoterapia gestalt poznań

Kluczowymi kategoriami w terapii są świadomość i kontakt.

Świadomość -rozumiana jako zdolność do odczuwania rzeczywistości, zarówno wewnętrznej (sygnały z ciała i emocje) jak i zewnętrznej (percepcja zmysłowa), a także pośredniej (przekonania, myśli, wyobraźnia). To, jak myślimy i jak potem działamy, ma ścisły związek z tym, co odczuwamy.
Kontakt zaś, jest wychodzeniem ku środowisku, jego eksplorowaniem, zaspokajaniem potrzeb.
Specjalnym rodzajem kontaktu, jest kontakt w relacji, gdzie tworzy się świadomość własnego Ja.

Nurt Gestalt jest relacyjny i holistyczny, bowiem nie redukuje człowieka do jego funkcjonowania np. tylko społecznego albo do objawów. Obejmuje całą fenomenologię, która objawia się w terapeutycznym spotkaniu Ja-Ty i bierze pod uwagę także ciało, emocje, sferę społeczną, poznawczą. Jeśli zainteresowała Cię taka ścieżka, zapraszam do Gabinetu Psychoterapii Gestalt.

Wybrałam ten nurt jako ścieżkę kształcenia dlatego, że cenię sobie patrzenie na człowieka w sposób indywidualny, uwzględniający jego wyjątkowość bycia i przeżywania.

 Gestalt – oznacza postać, osobę, kształt. 

  • gestalt nie zmierza po prostu do wyjaśnienia naszych trudności, lecz do znalezienia nowych rozwiązań. Celem nie jest wyłącznie wiedzieć “dlaczego tak się stało”, lecz poczuć “jak to robię”, co pobudza zmianę i rozwój.
  • uzyskanie świadomości o naszym sposobie funkcjonowania, procesach dostosowania się do otoczenia, unikach i mechanizmach obronnych jest ważnym elementem pracy

psychoterapeutapoznan.com